Nowe produkty

» Brak nowych produktów na tą chwilę

Kontakt

Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

Telefon:601 52 86 86

Skontaktuj się z naszą infolinią
PrestaShop

Newsletter

Wszystkie urządzenia marki New Derm objęte są 3 letnią gwarancją!

Czas naprawy urządzeń marki New Derm to maksymalnie 2 dni robocze licząc od dnia otrzymania przesyłki.

Oferujemy serwis pogwarancyjny urządzeń.

Warunki reklamacji i gwarancji

  1.  Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
  2. Na wszystkie reklamowane produkty z tytułu niezgodności towaru z umową, zakupione w naszym sklepie przyznawana jest 12 miesięczna odpowiedzialność sprzedawcy.
  3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.
  4. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać:

 dokładny adres reklamującego
 dowód zakupu oraz kontakt telefoniczny
 dokładny opis usterki
 sytuacje, w której usterkę stwierdzono
 wszystkie podane informacje muszą być CZYTELNE

 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 31 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres serwisu lub od dnia dostarczenia przez reklamującego wymaganych dokumentów, serwis nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

6. Przesyłki reklamacyjne niezawierające wymaganych danych z punktu 4 nie będą realizowane do czasu uzupełnienia danych, lub zostaną odesłane.

7. Przesyłki anonimowe, co, do których nie można ustalić danych wysyłającego po upływie 3 miesięcy będą utylizowane.

8. Za datę przyjęcia reklamacji uznaje się datę dostarczenia przesyłki do firmy lub dzień dostarczenia przez reklamującego wymaganych dokumentów. Za datę wykonania naprawy uznaje się datę wysłania reklamowanego produktu do klienta.

9. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawa reklamacji zakupionego towaru.

10. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.

11.Reklamacji nie podlegają:
Bezpieczniki
Przewody zasilające
Grzałki elektryczne, termostaty
Produkty zalane woda
Żarówki
Uszkodzenia mechaniczne
Uszkodzenia powstałe na skutek zapylenia w szczególności lampy UV i frezarki
Usterki powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji
Produkty z przeceny, wyprzedaży ekspozycji lub gratisy
Przegrzania urządzenia na skutek zbyt długiej pracy (1 h pracy 30 min przerwy)
Głowice do frezarek
Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego montażu (stoliki, szafki, biurka)
Potłuczone szklane podzespoły i akcesoria urządzeń
Przewody komunikacyjne uszkodzone mechanicznie przez użytkownika.

12. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać:
w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy,
wymiany na nowy produkt jeśli naprawa jest niemożliwa.

13. Uszkodzenia i braki towarowe w zamówieniach realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego przez kuriera w momencie dostarczenia przesyłki. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone. Należy pamiętać, aby protokoły uszkodzenia były sporządzane rzetelnie i zgodnie z prawdą.

Warunki przyjęcia i naprawy sprzętu:

  1. towar do serwisu należy dostarczyć czysty
  2. wraz z towarem załączyć wypełniony formularz reklamacyjny umieszczony poniżej (dokładny opis usterki oraz okoliczności jej stwierdzenia
  3. wraz z towarem załączyć podbitą kartę gwarancyjną (dotyczy napraw gwarancyjnych
  4. wraz z towarem załączyć kopię dowodu zakupu towaru oraz dane kontaktowe
  5. za zdiagnozowanie sprzętu serwis firmy pobiera opłatę w wysokości 50zł netto

Do czasu naprawy określonego w karcie gwarancyjnej należy doliczyć okres 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Czas do rozpatrzenia reklamacji liczony jest od momentu dostarczenia towaru wraz z pełną dokumentacją. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem reklamowanego towaru i późniejszym jego odbiorem z serwisu Activ ponosi Klient. 


Warunki reklamacji uszkodzonego towaru w dostawie

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub towaru, muszą Państwo w obecności kuriera spisać protokół szkody. Protokół musi zawierać: datę, godzinę dostarczenia, opis uszkodzeń, markę i model produktu, podpis kuriera. Po przesłaniu za pomocą formularza kontaktowego kompletu dokumentów tzn.: kopii protokołu szkody i listu przewozowego skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dalszej procedury reklamacyjnej. W przypadku, gdy towar mimo nienaruszonego opakowania w środku jest uszkodzony, należy również spisać protokół szkody.

Jeżeli Państwo nie dochowają powyższej procedury reklamacyjnej i nie zostanie wykonany wspólnie z przewoźnikiem protokół szkodowy na okoliczność uszkodzeń mechanicznych w momencie odbioru przesyłki, droga reklamacji zostanie zamknięta. Przyjecie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku, niezgodności lub uszkodzenia. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

ADRES DO WYSYŁKI: